Priser 2024


 

 

 • Konsultasjon                                                                  Fra 1000 kr
 • Vaksine DHPPi/Pi/BbPi                                                         775 kr
 • Vaksine Tricat Trio                                                                 760 kr
 • Vaksine Rabies                                                                      769 kr
 • ID chip                                                                                   1063 kr
 • ID chip ifbm annen behandling                                              900 kr
 • Pass                                                                                         750 kr
 • Attestering i pass                                                              Fra 210 kr
 • Resepthonorar                                                                        200 kr
 • Kloklipp u/m bedøvelse                                                   300/998 kr
 • Pelsklipp katt u/m bedøvelse                                        950/1313 kr
 • Tannstein m/bedøvelse                                                 Fra 2000 kr
 • Tannrøntgen full munn                                                           838 kr
 • Tømming av analkjertler                                                        500 kr
 • HD Røntgen                                                                          2625 kr
 • HD/AD Røntgen                                                                    3213 kr
 • Progesterontest                                                              Fra 1008 kr
 • Inseminasjon m/mikroskopi                                                  1625 kr
 • Drektighetsrøntgen                                                                1125 kr
 • Drektighetsultralyd                                                                 1000 kr
 • Kjem.kast  (Suprelorin. 6 mnd)                                             1881 kr
 • Kastrering hunnkatt inkl smertestillende                              2600 kr
 • Kastrering hunnkatt m/vaksine og smertestillende              3019 kr
 • Kastrering hunnkatt m/id chip, vaksine og smertestillende 3400 kr
 • Kastrering hannkatt inkl smertestillende                              1563 kr
 • Kastrering hannkatt m/vaksine og smertestillende              1775 kr
 • Kastrering hannkatt m/id chip, vaksine og smertestillende 2075 kr
 • Innlevering av eierløse påkjørte døde dyr til kremering           75 kr